[Phân tích kỹ thuật – 13/10/17] Thị trường vẫn còn xu hướng khác biệtCac thị trường cà phê tiếp tục khuynh hướng trái chiều...
[Phân tích kỹ thuật – 09/10/17] Thị trường có sự hỗ trợ mua tạm thời