Phát hiện cơ sở sản xuất cà phê bằng đậu nành, hóa chất