[Phân tích kỹ thuật – 13/10/17] Thị trường vẫn còn xu hướng khác biệtCac thị trường cà phê tiếp tục khuynh hướng trái chiều...
[Phân tích kỹ thuật – 09/10/17] Thị trường có sự hỗ trợ mua tạm thờiUSD đang trong quá trình điều chỉnh tăng trở lại...
[Phân tích kỹ thuật – 27/09/17] Thị trường chưa có nhiều động lực mớiThị trường đang tích tụ những diễn biến khó lường va sẽ đến lúc nó đủ sức tác động đến nền kinh tế thực...
[Phân tích kỹ thuật – 19/09/17] Thị trường có xu hướng hỗn hợp